8 sınıf basınç test pdf 100 soru

 8.sınıf fen 3.ünite basınç yeni nesil test soruları pdf olarak hazırlanmıştır. Her yıl lgs sınavı kapsamında basınç ünitesi ile ilgili karşımıza bir çok soru çıkmaktadır. Sınavda soru kaçırmamak adına bol bol test çözüp tekrar yapmalısınız. Aşağıda yer alan 57 soruluk yeni nesil basınç test soruları ile bol bol tekrar yapmış olacaksınız.

8.Sınıf LGS Deneme Sınavları/link/button/#2980b9 8.Sınıf Fen Testleri/link/button/#8e44ad 8.Sınıf Fen Deneme Sınavları/link/button/#f39c12

8.sınıf basınç ünitesi içerisinde yer alan konılar ise aşağıdaki gibidir;

  1. Katılarda Basınç
  2. Sıvılarda Basınç
  3. Gazlarda Basınç

Ayrıca site içerisinde gezerek diğer derslere ait yeni nesil test sorularını da bulabilir ve çözebilirsiniz.


8.SINIF BASINÇ TEST SORULARI

8.Sınıf Basınç Testi İndiralert-success
8.Sınıf Basınç Testi CEVAP ANAHTARIalert-info

Yorum Gönder

8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Basınç" Konusu Test soruları ve cevaplarıdır.
Soru sayısı: 41

Soru 1: Birim yüzeye etki eden dik kuvvete ............... denir.
Basınç birimi .................dır.
Açık hava basıncını ölçmek için ................ kullanılır.

Soru 2: İki ayağı üzerinde duran bir adamın yere yaptığı basınç P1 ve tek ayağı üzerinde durduğunda basıncı P2 oluyor ise P1/P2 oranı kaçtır?

A) Geniş tabanlı ayakkabılar giymek.
B) Sivri tabanlı ayakkabılar giymek
C) Çabuk yürünmelidir.
D) Uzun topuklu ayakkabılar giyilmelidir.

A) Daha şık görünmesini sağlar.

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 10: Esra okula giderken toprak yolda spor ayakkabısı ile yürüyebilirken, topuklu ayakkabı ile toprağa batmıştır.
Bu durum ile ilgili olarak aşağıda verilen yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Spor ayakkabı rahat olduğu için yürüyebilmiştir.
B) Spor ayakkabının yere yaptığı basınç az olduğu için yürüyebilmiştir.
C) Topuklu ayakkabı yere az basınç uygulamıştır.
D) Topuklu ayakkabı rahat olmadığı için toprağa batmıştır.

Soru 11: Şekildeki A, B ve C noktalarındaki basınçları karşılaştırınız?

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

A) A > B > C
B) C > A > B
C) B > A > C
D) B > C > A

Soru 12: Aşağıdaki şekilde A, B ve C noktalarındaki açık hava basınçlarını karşılaştırınız?

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

A) A > B > C
B) C > A > B
C) B > A > C
D) C > B > A

Soru 13: Şekildeki özdeş küplerin zemine yaptıkları basınçları karşılaştırınız?

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

A) P1 > P2 > P3
B) P1 > P3 > P2
C) P2 > P1 > P3
D) P1 = P2 = P3

Soru 14: Aşağıdaki resimde güvenlik görevlileri araçlarda tonaj kontrolü yapmaktadır.
Bu kontrolün kara yolları açısından önemi nedir?

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

A) Kara yollarının daha temiz kalmasını sağlamak
B) Kara yollarında araçların fazla ağırlıktan dolayı kaza yapmasını önlemek.
C) Araçların ağırlıklarını kontrol ederek, yolların basınçtan dolayı bozulmasını önlemek.
D) Araçların ağırlıklarını azaltmak.

Soru 15: Basınç ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Barometre açık hava basıncını ölçer.
B) Paskal prensibi gaz basıncının her yöne eşit dağıldığını anlatır.
C) Toriçelli açık hava basıncını ilk ölçen bilim insanıdır.
D) Manometre kapalı kaplardaki gaz basıncını ölçer.

Soru 16: Hafta sonu bir etkinlik düzenlemek isteyen Fatih, hangi etkinliğe katılırsa daha fazla basınca maruz kalır?

A) Kır gezisi için tepeye tırmandığında
B) Teleferikle Ordu kalesine çıktığında
C) Denizde zıpkınla balık avladığında
D) Kayak yapmak için Uludağ'a gittiğinde

Soru 17: Dağcılık sporu ile uğraşan Kamil, Karacadağ'ın zirvelerine geldiğinde kulaklarında bir ağrı hissediyor. Bu ağrının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Basıncın azalması
B) Rüzgârın azalması
C) Oksijenin azalması
D) Basıncın artması

Soru 18: Katı basıncı hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Cisimlerin ağırlıkları arttıkça zemine uygulanan basınçta artar.
B) Basınç cismin yüzeye temas ettiği alanla ters orantılıdır.
C) Basınç oluşturan kuvvetin yönü ve büyüklüğü değişmez.
D) Cisimlerin kütlesinin artması basıncı etkilemez.

Soru 19: Spor yapmayı çok seven Emir, aşağıdaki hareketlerden hangisini yaptığı anda yere en fazla basınç uygulamaktadır?

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

A) I
B) II
C) III
D) IV

Soru 20: Aşağıdakilerden hangisinde yüzey azaltılarak basınç artırılması hedeflenmiştir?

A) Bıçağın bilenmesi
B) İş makinesi palet takılması 
C) Geniş tabanlı ayakkabı giyilmesi               
D) Kamyonların teker sayısının artırılması

Soru 21: Aşağıdaki bileşik kapta bize anlatılmak istenen nedir?

8 sınıf basınç test pdf 100 soru
Bileşik Kap

A) Sıvı basıncı, sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
B) Sıvı basıncı, sıvının yüksekliğine bağlıdır.
C) Sıvı basıncı, kabın şekline bağlı değildir.
D) Sıvı basıncı 1, 2, 3, 4 ve 5 noktalarda birbirinden farklıdır.

Soru 22: Basınçla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı kilodaki tavuk ördekten daha çok batar
B) Kum yüzeyde asfalttan daha çok batarız
C) Tekerleğe takılan zincir yüzeyi küçültüp basıncı arttırır.
D) Katı basıncı, yüzeyle doğru orantılıdır.

Soru 23: Bıçakların keskin yüzeyleri neden sık sık bilenir?

A) Bıçakları parlatmak
B) Paslanmasını önlemek
C) Temas yüzeyini azaltmak
D) Basıncı azaltmak

Soru 24: Aşağıdaki şekilde özdeş küplerden oluşan katı cisimlerin tabanlarına yaptıkları basınçları karşılaştırınız?

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

A) I > II = III
B) I = III > II
C) I > III > II
D) I = III < II

Soru 25: Aşağıda bir balığın deniz içerisinde yüzdüğü yerler sırası ile numaralandırılmıştır.

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

Buna göre balığa su içerisinde etki eden sıvı basıncı hangi noktalarda eşittir?

A) 2-5
B) 3-4
C) 1-2
D) 2-3

Soru 26: Aşağıdaki kaplarda h yüksekliğinde su bulunmaktadır.

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

Kaplardaki suların üzerine V hacim su ilave edilecektir. Eklenen sular kaplarda taşmaya neden olmadığına göre kabın tabanındaki sıvı basınçlarının karşılaştırması aşağıdakilerden hangisi olur?

A) I > II > III
B) I = II = III
C) III > II > I
D) II > I > III

Soru 27: Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü'nde 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak bu alandaki dünya rekorunu kırmayı başardı.
Gölün ortasında suya girip bir süre ısınma çalışması yapan Şahika, kendisini için oluşturulan özel platformun bulunduğu alanda dalışa geçti. 65 metre derinliğe erişen milli sporcu, 1 dakika 58 saniye sonra yüzeye çıktı. Haber 26.10.2018

Yukarıdaki haberde Dünya dalış şampiyonu olan Şahika Ercümen'in Salda Gölü'nü tercih etme sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Göl suyunun basıncının daha fazla olması
B) Su basıncının derinlere inildikçe artması
C) Göl suyunun yoğunluğunun tuzlu sudan az olması
D) Göl suyunun içerisinde oksijen miktarının fazla olması

Soru 28:

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

Yukarıda verilen şekilde basınç 600 Pa ölçülmüştür. Aşağıda verilenlerden hangisinde basınç 300 Pa'dır.

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

A) I
B) II
C) III
D) IV

Soru 29: Aşağıdaki şekilde içerisinde su bulunan, üst kısmında hareket edebilen ve sızdırmaz piston olan kap verilmiştir. Piston üzerine 200 N ağırlığındaki K cismi yerleştiriliyor.
(Pistonun ağırlığı önemsiz)

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

Şekilde verilenlere göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. K cismi bırakılmadan önce sıvı içerisindeki basınçlar C > B > A şeklindedir.
II. K cismi piston üzerine bırakılınca A, B ve C noktalarındaki basınç artışları eşittir.
III. K cismi piston üzerine bırakılınca en fazla basınç C noktasında olur.

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 30: Aşağıdaki şekilde ağırlıkları 10 N olan üç cisim verilmiştir.

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

Cisimlerin taban alanları eşit olduğuna göre yere yaptıkları basınçları sıralayınız?

A) X > Y > Z
B) Y > X > Z
C) Z > X > Y
D) X = Y = Z

Soru 31: Şekildeki pistonlu kaba aşağıda verilenlerden hangisi yapılırsa içerisindeki hava basıncı azalmaz?

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

I. Piston sabit tutularak kabın içerisinden bir miktar hava alınırsa
II. Piston yukarı yönlü hareket ederse
III. Piston serbest bırakılıp kabın içerisine bir miktar hava eklenirse
IV. Piston sabit tutularak kabın içerisine bir miktar hava eklenirse

A) Yalnız IV
B) III ve IV
C) I ve II
D) II ve III

Soru 32: Baraj duvarları aşağıdaki şekildeki gibi yapılır.

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

Baraj duvarlarının aşağıdan yukarıya doğru kalınlığının azalmasının sebebi nedir?

A) Sıvı basıncını azaltmak
B) Aşağıda su yoğunluğunun fazla olması
C) Sıvı basıncının derinlerde fazla olması
D) Duvarın yere yaptığı basıncı azaltmak

Soru 33: Aşağıda özdeş tahta bloklarla şekiller yapılmıştır.

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

Tahta blokların yere yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki nedir?

A) I = II = III > IV
B) I > II = III > IV
C) I = II = III = IV
D) I > II = III = IV

Soru 34: Aşağıda verilenlerden kaç tanesi sıvı basıncının günlük yaşamdaki kullanımına örnek verilebilir?
- Hidrolik fren sistemleri
- İtfaiye merdivenleri
- İlaç pompaları
- Vakumlu poşetler

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 35: Aşağıda ağırlıkları eşit harflerle oluşturulmuş "FEN" kelimesinde, harflerin yere yaptıkları basınçların arasındaki ilişki nedir?

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

A) F > E > N
B) F > N > E
C) F = E = N
D) F > E = N

Soru 36: Aşağıdaki şekilde cisimler ters çevrildiğinde yere yaptıkları basınç nasıl değişir?

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

           K                  L              M            N
A) Değişmez   Değişmez  Değişmez   Artar
B) Değişmez   Değişmez  Değişmez   Azalır
C) Değişmez   Artar          Değişmez   Artar
D) Değişmez   Azalır        Değişmez   Artar

Soru 37:

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

Yukarıdaki grafikte K, L, M ve N sıvılarının yoğunlukları verilmiştir.
Eşit hacimde alınan sıvılardan hangisinin kap tabanına yaptığı basınç en azdır?
(Bu sıvılar birbiri ile karışmamaktadır.)

A) K ve N
B) M ve N
C) K ve L
D) L ve M

Soru 38: Toriçelli açık hava basıncını ilk ölçen bilim insanıdır. Açık hava basıncını deniz seviyesinde  ve 0 °C'de ölçtüğünde, cıva seviyesinin 76 cm olduğunu görmüştür.

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

Toriçelli deneyinde cam borudaki sıvının yüksekliği farklı ölçmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır ?

A) Cıva yerine başka sıvı kullansaydı.
B) Deneyi deniz seviyesinden farklı bir yerde yapsaydı.
C) Daha kalın bir boru kullansaydı.
D) 0 °C'den farklı sıcaklıkta yapmalıdır.

Soru 39: Bir öğrenci "Yüzey alanı arttıkça zemine etki eden basınç azalır." hipotezini test etmek için tuğlalar ile aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor.

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

Hazırladığı deney düzeneklerinden hangilerini kullanırsa deneyindeki hipotezi ispatlar?
(Kullanılan tuğlalar özdeştir)

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV

Soru 40: Bir öğrenci "Cismin ağırlığı arttıkça zemine etki eden basınç artar." hipotezini test etmek için tuğlalar ile aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor.

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

Hazırladığı deney düzeneklerinden hangilerini kullanırsa deneyindeki hipotezi ispatlar?
(Kullanılan tuğlalar özdeştir)

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 41: Aşağıda verilen kapların içerisindeki noktalarda oluşan basınç ile çizilen grafiklerin eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir?

8 sınıf basınç test pdf 100 soru

A) I-A, II-B, III-C
B) I-B, II-C, III-A
C) I-C, II-A, III-B
D) I-B, II-A, III-C

Bu testi PDF olarak  <--------  indir -------->

Diğer Konular

  • 8.Sınıf Basınç Konu Anlatımı
  • 8.Sınıf Basınç Doğru Yanlış Soruları
  • 8.Sınıf Basınç Çalışma Kağıdı